[NUUG kart] Kjørbare veier i sogen (ala Nordmarka)

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Mon Jun 7 14:00:55 CEST 2010


2010/6/7 Edward Welbourne <eddy at opera.com>

> "track" oversettes egentlig som "spor".  En track er hvor nok har gått
> for at man kan se hvor å gå.  En track er ikke bygd; det kommer til å
> bli fordi man har brukt den.  I like måtte er traktorvei hvor
> traktorer har kjørt ofte.
>


Traktorveger er ganske ofte anlegg som til en viss grad er anlagt, f.eks.
ved at noe masse er flyttet, duk lagt ut over myrer, enkle bruer er etablert
osv.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20100607/18495ed8/attachment.html 


More information about the kart mailing list