[NUUG kart] place=town vs village vs city

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Sun Mar 5 16:33:40 CET 2017


Har alt for liten kunnskap om wiki edit til å lage noko der. Kan kun enkel redigering.
Sikkert nokon på lista her som kan endre wiki når ein finn ut korleis ein skal skilje mellom "village" og "town" osv.

Poenget er jo å få diskusjon og finne ei løysing som vi kan leve med.
Slik det er i dag så er det litt rotete og ikkje eit godt system etter mi meining.

Er ute etter andre sine synspunkt, så kva tenker du?

Kan godt lage ei liste over dei 40 tettstadane som har gjeve seg sjølv by status og sette min vurdering på dei.


Tenker som sagt at vidaregåande skule bør vere eit kriterie.
Kanskje staden bør vere lenger borte enn ein times reis til eit større handels sentrum?
Minimum folketal?

Er det andre kriteria?


Jan T
________________________________
From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>
Sent: Sunday, March 5, 2017 3:55 PM
To: kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] place=town vs village vs city


Dette temaet kommer opp med jevne mellomrom.  Se
f.eks. epostutvekslingene osom starter på
<URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/2007-June/000011.html >,
<URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/2008-March/000359.html >,
<URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/2011-July/002904.html > og
<URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/2013-July/004107.html >.

Kanskje bedre å jobbe med en felles forståelse av hvordan dette bør
gjøres i Norge på wikien, dvs. lage forslag til tekster som kan
finpusses?

--
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen
_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
kart Info Page - lists.nuug.no<https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart>
lists.nuug.no
Your email address: Your name (optional): You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with ...


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170305/99856887/attachment.htm 


More information about the kart mailing list