[NUUG kart] place=town vs village vs city

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sun Mar 5 15:55:16 CET 2017


Dette temaet kommer opp med jevne mellomrom.  Se
f.eks. epostutvekslingene osom starter på
<URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/2007-June/000011.html >,
<URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/2008-March/000359.html >,
<URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/2011-July/002904.html > og
<URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/2013-July/004107.html >.

Kanskje bedre å jobbe med en felles forståelse av hvordan dette bør
gjøres i Norge på wikien, dvs. lage forslag til tekster som kan
finpusses?

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list